Döntés adatok

Önkormányzati közalapítványok megszüntetése, Tiszaújváros a Művészetért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

118/1./-5.. sorszámú Önkormányzati határozat

Döntés dátuma

2004-06-25

Státusz

a határozat végrehajtva

Határidő típusa

Fix dátum 20040630

Beszámoló típusa

Nincs

Felelősök

Jegyzô Heiszman Géza dr.

Szervezési Iroda vezetôje

Témák

ALAPÍTVÁNYOK

Döntés szöveg

988/2004. 118/Ökth.
Tárgy: Önkormányzati közalapítványok megszüntetése, valamint a Tiszaújváros a Művészetért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány Alapító Okirata módosítása

Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati közalapítványok megszüntetésére, valamint a Tiszaújvá-ros a Művészetért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1./ A Képviselő-testület 2004. december 31. napjával az - „Esély az egyenlőségre” Közalapítványt és a - „Tiszaújvárosi fiatalok továbbtanulásáért” Közalapítványt megszünteti – figyelemmel a Ptk. 74/G. § /9/ bekezdésére – és a jövőben a közfeladat ellátását más szervezeti keretben kívánja megvalósítani.

A megszűnő közalapítványok vagyonát a Tiszaújváros a Művészetért, Kultúráért és Sportért Közalapítványnak adja át, mely köteles ellátni a megszűnő közalapítványok céljaiban megfogalmazott feladatokat is. 

2./ A Képviselő-testület a Tiszaújváros a Művészetért,
Kultúráért és Sportért Közalapítvány elnevezését az alábbiak szerint módosítja:

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 

3./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Mecénás
Közalapítvány kuratóriumának összetételét a következők szerint határozza meg:

A kuratórium elnöke: Kulcsár Albert
3580 Tiszaújváros, Zita út 3.
A kuratórium elnökhelyettesei: Bogdán Magdolna
3580 Tiszaújváros, Szent István út 3.
Dr. Fülöp György
3580 Tiszaújváros, Deák F. tér 6. 2/2
A kuratórium titkára: Bozsó Gyuláné
3580 Tiszaújváros, Árpád út 10.
A kuratórium tagjai: Budai Ferenc
3580 Tiszaújváros, Árkád sor 4.
Farkas Zoltánné
3580 Tiszaújváros, Bolyai köz 3. 4/1.
Dr. Kébel Zsolt
3580 Tiszaújváros, Szent István út 47.
Rakusz Éva
3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 9.
Dr. Szabó Maák Margit
3580 Tiszaújváros, Margit sétány 24.

4./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány felügyelő szervébe az alábbi személyeket választja:
Dr. Márkus Gábor
3580 Tiszaújváros, Teleki B. u. 1.
Ifj. Takács László
3580 Tiszaújváros, Juhar köz 1.
Odor Istvánné
3580 Tiszaújváros, Hajdú tér 1.

5./ A Képviselő-testület a Tiszaújváros a Művészetért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását – egységes szerkezetbe foglalt változatát – a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: Dr. Heiszman Géza jegyző
Határidő: 2004. június 30.